HR online

Gesprekken online hebben de nodige voordelen. Begeleiding via Skype, Zoom of via Pluform is:

  • plaats- en tijdsonafhankelijk: de gesprekken kunnen vanuit huis of werk, in binnen- en buitenland op momenten waarop u zich het prettigst voelt
  • zonder reistijden en reiskosten
  • net zo effectief als begeleiding face to face
  • eenvoudig
  • aangevuld met beeldmateriaal en informatie online
  • zonder wachtkamer, dus meer privacy
  • snel, tussendoor extra ondersteuning kan via de chat